Historia

Zielonogórski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa powstał 16 listopada 1950 roku, z siedzibą w Dyrekcji Lasów Pań­stwowych w Żarach. Inicjatorem i pierwszym Przewodniczącym Oddziału był mgr inż. Wiesław Bzura - ówczesny Kierownik Wydziału Planowania i Organizacji, uczestnik II Wojny światowej, kapitan Wojska Polskiego w Rezerwie.

Władze stowarzyszenia

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Zjazd Delegatów. Władzą wykonawczą jest Zarząd Główny, który ze swego składu wyłania Prezydium ZG SITLiD. Do władz naczelnych należą również: • Główna Komisja Rewizyjna, • Główny Sad Koleżeński • Główny Rzecznik Dyscyplinarny. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Zarząd Główny powołuje sekcje branżowe, komisje problemowe, komitety, rady programowe i inne zespoły zgodnie z potrzebą i unormowaniem statutowym. W dniu 11.03.2022 r. Zjazd Delegatów SITLiD wybrał władze Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2022-2025.