Wydawca treści Wydawca treści

Władze Zielonogórskiego Oddziału SITLiD

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Zjazd Delegatów. Władzą wykonawczą jest Zarząd Główny, który ze swego składu wyłania Prezydium ZG SITLiD. Do władz naczelnych należą również: • Główna Komisja Rewizyjna, • Główny Sad Koleżeński • Główny Rzecznik Dyscyplinarny. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Zarząd Główny powołuje sekcje branżowe, komisje problemowe, komitety, rady programowe i inne zespoły zgodnie z potrzebą i unormowaniem statutowym. W dniu 11.03.2022 r. Zjazd Delegatów SITLiD wybrał władze Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2022-2025.

Władze Zielonogórskiego Oddziału SITLiD

– kadencja 2022 – 2025

Zarząd

 

Jacek Śliwiński

Przewodniczący

 

Eugeniusz Kiełczawa

z-ca 

 

Marta Wiler

z-ca 

 

Grzegorz kołodziej

Sekretarz  

 

Przemysław Kozłowski 

Skarbnik

 

Tomasz Kasperowicz

Członek

 

Marcin Poczekaj

Członek

 

Sławomir Raczyng

Członek

 

 

 

 

       

Komisja Rewizyjna

 

Paweł Nowak

       Przewodniczący

Jacek Szymków  

Członek

Mariusz Kudlak

Członek

Sąd Koleżeński

Grzegorz Kielczyk 

Przewodniczący

Lidia Niewiadomska  

Członek

Aleksander Hajduk 

Członek