Witamy Witamy

Witamy

Witamy na stronie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) w Zielonej Górze

 

SITLiD  jest dobrowolną organizacją społeczną zrzeszającą inżynierów i techników branży leśnej i drzewnej, działającą w oparciu o statut. Powstało w 1951 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, utrzymującą się ze składek członkowskich oraz wpływów z prowadzonej działalności i dotacji przedmiotowych.

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Walny Zjazd Delegatów, organami wykonawczymi są: Zarząd Główny Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu Głównego SITLiD.

SITLiD jest członkiem Europejskiej Unii Leśników /UEF/ oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

SITLiD w Polsce skupia w swoich szeregach około 8,5 tys. członków zwyczajnych zrzeszonych w 394 kołach zakładowych oraz 20 oddziałach terenowych. 

Oddział SITLiD w Zielonej Górze zrzesza 760 członków, którzy działają aktywnie w 21 kołach terenowych. 

Jesteśmy organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Cele naszej organizacji to :

 • reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,
 • podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,
 • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Główne zadania jakie określa nasz statut to:

 • zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,
 • reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,
 • organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,
 • organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,
 • prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.

Zapraszamy do naszych szeregów!

 

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne