Witamy Witamy

Witamy

Witamy na stronie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) w Zielonej Górze

 

SITLiD  jest dobrowolną organizacją społeczną zrzeszającą inżynierów i techników branży leśnej i drzewnej, działającą w oparciu o statut. Powstało w 1951 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, utrzymującą się ze składek członkowskich oraz wpływów z prowadzonej działalności i dotacji przedmiotowych.

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Walny Zjazd Delegatów, organami wykonawczymi są: Zarząd Główny Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu Głównego SITLiD.

SITLiD jest członkiem Europejskiej Unii Leśników /UEF/ oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

SITLiD w Polsce skupia w swoich szeregach około 8,5 tys. członków zwyczajnych zrzeszonych w 394 kołach zakładowych oraz 20 oddziałach terenowych. 

Oddział SITLiD w Zielonej Górze zrzesza 760 członków, którzy działają aktywnie w 21 kołach terenowych. 

Jesteśmy organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Cele naszej organizacji to :

 • reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,
 • podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,
 • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Główne zadania jakie określa nasz statut to:

 • zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,
 • reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,
 • organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,
 • organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,
 • prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.

Zapraszamy do naszych szeregów!

 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

SPRAWOZDANIE Z PODSUMOWANIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LAS W OCZACH MŁODYCH LUDZI”

SPRAWOZDANIE Z PODSUMOWANIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LAS W OCZACH MŁODYCH LUDZI”

 

SPRAWOZDANIE Z PODSUMOWANIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LAS W OCZACH MŁODYCH LUDZI”

 

          Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze wraz z Nadleśnictwem Gubin zorganizowało konkurs fotograficzny
pn. "Las w oczach młodych ludzi". Konkurs objął patronatem Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Patronat honorowy
nad wydarzeniem sprawowało Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

          Konkurs trwał od 05.09.2022 r. do 31.10.2022 r. i był skierowany do uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego.

          Konkurs ogłoszono dla trzech kategorii tematycznych:
          1. Pejzaż leśny.
          2. Świat leśnych zwierząt.
          3. Zjawisko leśne.

          Każdy uczestnik mógł przesłać maksymalnie 3 zdjęcia - po jednym dla każdej kategorii. Autorzy składali prace w dwóch wersjach - elektronicznej i papierowej - za pośrednictwem swojej szkoły lub bezpośrednio do Organizatora.

          W dniu 16.11.2022 roku, Komisja konkursowa przystąpiła do wyboru najlepszych prac. Liczba osób, które przystąpiły do konkursu wyniosła 203, w tym:

 • ze szkół ponadpodstawowych – 196 osób,
 • ze szkół podstawowych - 7 osób (prace postanowiono ocenić poza konkursem).

Ze 196 uczniów uprawnionych do udziału w konkursie 159 przeszło pozytywnie wstępną weryfikację formalną  tj. dostarczyli zarówno wersje papierowe jak
i elektroniczne, wymagane zapisami regulaminu. Prace niespełniające wymagań złożono przez 34 osoby, które nadesłały prace jedynie w wersji elektroniczne i 3 osoby, które złożyły jedynie wersje analogowe.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych przez 159 uczniów,
według poniższej kwalifikacji:

 • Kategoria 1 – 129 osób.
  • Kategoria 2 – 42 osób.
  • Kategoria 3 – 88 osób

Ponadto komisja dokonała pozakonkursowej oceny prac złożonych przez uczniów szkół podstawowych w ramach której postanowiła wyróżnić 4 prace w tym w:

 • Kategoria 1 – 3 prace
 • Kategoria 2 – 1 prace

 

Jury wybrało po 10 najciekawszych prac z każdej kategorii.

 

Protokół ostatecznej oceny. Kategoria: Pejzaż leśny.

Konkurs pt. ”Las w oczach młodych ludzi”

 

Szkoła

Liczba punktów

Numer zdjęcia

Miejsce

ZST i Licealnych Żagań

212

1

1

CKZiU nr 3 Zielona Góra

207

2

2

ZSO i T Żary

204

9

3

Technikum nr 5 Zielona Góra

197

10

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

185

8

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

178

5

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

178

7

Wyróżnienie

ZSZ PBO Zielona Góra

177

6

Wyróżnienie

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

175

4

Wyróżnienie

ZSO i T Żary

157

3

Wyróżnienie

 

Protokół ostatecznej oceny.
Kategoria: Świat leśnych zwierząt.

Konkurs pt. ”Las w oczach młodych ludzi”

 

Szkoła

Liczba punktów

Numer zdjęcia

Miejsce

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

218

1

1

Technikum nr 4 Zielona Góra

169

7

2

CKZiU Elektryk Nowa Sól

168

4

3

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

164

9

Wyróżnienie

ZSZ PBO Zielona Góra

164

8

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

159

6

Wyróżnienie

Technikum nr 5 Zielona Góra

154

3

Wyróżnienie

LO nr 4 Zielona Góra

153

5

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

141

2

Wyróżnienie

Technikum nr 5 Zielona Góra

121

10

Wyróżnienie

 

Protokół ostatecznej oceny.
Kategoria: Świat leśnych zwierząt.

Konkurs pt. ”Zjawisko leśne”

 

Szkoła

Liczba punktów

Numer zdjęcia

Miejsce

ZSE  Gorzów Wlkp.

204

7

1

ZST i Licealnych Żagań

194

6

2

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

194

2

2

ZSE  Gorzów Wlkp.

181

5

3

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

180

3

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

178

4

Wyróżnienie

Technikum nr 4 Zielona Góra

177

8

Wyróżnienie

ZSP nr 4 Nowa Sól

163

9

Wyróżnienie

ZSP nr 4 Nowa Sól

155

1

Wyróżnienie

Technikum nr 5 Zielona Góra

149

10

Wyróżnienie


Nadleśnictwa i inne