Witamy Witamy

Witamy

Witamy na stronie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) w Zielonej Górze

 

SITLiD  jest dobrowolną organizacją społeczną zrzeszającą inżynierów i techników branży leśnej i drzewnej, działającą w oparciu o statut. Powstało w 1951 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, utrzymującą się ze składek członkowskich oraz wpływów z prowadzonej działalności i dotacji przedmiotowych.

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Walny Zjazd Delegatów, organami wykonawczymi są: Zarząd Główny Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu Głównego SITLiD.

SITLiD jest członkiem Europejskiej Unii Leśników /UEF/ oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

SITLiD w Polsce skupia w swoich szeregach około 8,5 tys. członków zwyczajnych zrzeszonych w 394 kołach zakładowych oraz 20 oddziałach terenowych. 

Oddział SITLiD w Zielonej Górze zrzesza 760 członków, którzy działają aktywnie w 21 kołach terenowych. 

Jesteśmy organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Cele naszej organizacji to :

 • reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,
 • podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,
 • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Główne zadania jakie określa nasz statut to:

 • zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,
 • reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,
 • organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,
 • organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,
 • prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.

Zapraszamy do naszych szeregów!

 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Warsztaty fotograficzne dla laureatów konkursu fotograficznego „Las w oczach młodych ludzi”

Warsztaty fotograficzne dla laureatów konkursu fotograficznego „Las w oczach młodych ludzi”

Tuż przed świętami Wielkanocnymi , we wtorek 4 kwietnia 2023 roku, laureaci konkursu fotograficznego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach fotograficznych, które odbyły się w budynku Edukacji Leśnej w Dzikowie.

Uczestnictwo w warsztatach było dodatkową nagrodą dla laureatów I edycji konkursu fotograficznego ,,Las w obiektywie młodych ludzi” organizowanego przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego.

Zajęcia poprowadzili: Pan Paweł Sulatycki , członek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Fotografów, oraz Leśniczy Leśnictwa Łagów Pan Sławomir Bąk. Pierwszy z ekspertów wtajemniczał uczestników warsztatów w techniczne meandry sztuki fotograficznej. Uczył umiejętnego doboru obiektywów, ustawień przesłon czy doboru filtrów. Sporo uwagi poświęcono tworzeniu fotografii typu makro. Drugi ekspert, na przykładzie swoich doświadczeń zaprezentował warsztat związany z praktyczną umiejętnością tworzenia fotografii w plenerze, w szczególności fotografii zwierząt. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z przeróżnymi technikami kamuflażu (od prostego maskowania obiektywu po konstruowanie specjalistycznych czatowni).

Dwa odmienne i różne w założeniach spojrzenia na sztukę fotografii bardzo ubogaciły całe spotkanie powodując u uczestników spore zaciekawienie. Warsztaty, zgodnie z oczekiwaniem i prośbami uczestników zakończyły się omówieniem kilku wybranych prac konkursowych, analizą zastosowanych technik, omówieniem mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy (perspektywa, kadrowanie, proporcje itp.)

W zgodnej opinii uczestników inicjatywa zorganizowania oraz formuła konkursu zasługuje na jego kontynuację.

  


Nadleśnictwa i inne