Oddział w Zielonej Górze

Zielonogórski Oddział SITLiD liczy 760 członków zrzeszonych w 21 kołach. Zadaniem kół jest realizacja statutowych celów i zadań SITLiD na terenie działania koła. Siedziby kół zlokalizowane są w poszczególnych nadleśnictwach i RDLP.

Lista oddziałów w Polsce

W Polsce funkcjonuje 20 oddziałów SITLiD i 394 koła zakładowe. Ilość członków na koniec 2014 roku to 8 450 osób. Najliczniejszym oddziałem jest Oddział SITLiD w Szczecinie, który zrzesza 767 członków. Nasz oddział zielonogórski liczy 760 członków.