Wydawca treści Wydawca treści

Oddziały SITLiD w Polsce

W Polsce funkcjonuje 20 oddziałów SITLiD i 394 koła zakładowe. Ilość członków na koniec 2014 roku to 8 450 osób. Najliczniejszym oddziałem jest Oddział SITLiD w Szczecinie, który zrzesza 767 członków. Nasz oddział zielonogórski liczy 760 członków.

Koła zakładowe i członkowie indywidualni oddziałów terenowych SITLiD w dniu 31.12.2014 r.

Lp. Oddział Członkowie indywidualni Koła zakładowe
1. Białystok                 361 17
2. Bydgoszcz 25 3
3. Gdańsk 493 20
4. Gorzów 61 7
5. Kalisz 264 11
6. Katowice 607 29
7. Kraków 372 20
8. Krosno 677 30
9. Lublin 490 24
10. Łódź 262 16
11. Olsztyn 760 30
12. Ostrołęka 60 6
13. Poznań 392 22
14. Radom 502 26
15. Siedlce 109 6
16. Szczecin 767 37
17. Szczecinek 679 28
18. Warszawa 246 11
19. Wrocław 563 30
20. Zielona Góra 760 21
  razem 8.450 394