Witamy Witamy

Witamy

Witamy na stronie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) w Zielonej Górze

 

SITLiD  jest dobrowolną organizacją społeczną zrzeszającą inżynierów i techników branży leśnej i drzewnej, działającą w oparciu o statut. Powstało w 1951 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, utrzymującą się ze składek członkowskich oraz wpływów z prowadzonej działalności i dotacji przedmiotowych.

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Walny Zjazd Delegatów, organami wykonawczymi są: Zarząd Główny Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu Głównego SITLiD.

SITLiD jest członkiem Europejskiej Unii Leśników /UEF/ oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

SITLiD w Polsce skupia w swoich szeregach około 8,5 tys. członków zwyczajnych zrzeszonych w 394 kołach zakładowych oraz 20 oddziałach terenowych. 

Oddział SITLiD w Zielonej Górze zrzesza 760 członków, którzy działają aktywnie w 21 kołach terenowych. 

Jesteśmy organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Cele naszej organizacji to :

 • reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,
 • podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,
 • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Główne zadania jakie określa nasz statut to:

 • zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,
 • reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,
 • organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,
 • organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,
 • prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.

Zapraszamy do naszych szeregów!

 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ ŚREDNICH

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ ŚREDNICH

 

Konkurs fotograficzny dla młodzieży ze szkół średnich

 

 

 

"Las w oczach młodych ludzi"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, objętym patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze - "Las w oczach młodych ludzi". Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Konkurs trwa do 31.10.2022 r. (termin przesyłania zdjęć) i jest skierowany do uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego.

Autorskie zdjęcia, wykonane cyfrowo lub analogowo, można przesyłać w trzech kategoriach:
1. Pejzaż leśny
2. Świat leśnych zwierząt
3. Zjawisko leśne.

Każdy uczestnik może przesłać łącznie 3 zdjęcia - po jednym z każdej kategorii. Autor składa prace w dwóch wersjach - elektronicznej i papierowej - za pośrednictwem swojej szkoły lub bezpośrednio do organizatora.

Z każdej kategorii jury wybierze po 10 najciekawszych prac. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne i cenne nagrody - m. in. voucher na warsztaty fotograficzne z profesjonalistą oraz udział w wystawie pokonkursowej.

Szczegóły znajdują się na końcu tekstu, w regulaminie konkursu. Dodatkowych informacji udziela Joanna Pałys (joanna.palys@zielonagora.lasy.gov.pl). 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!


Nadleśnictwa i inne